Poslání

Vizí naší společnosti A.T. Fornax je

i nadále budovat efektivní a produktivní firmu s celorepublikovou působností a stát se společností, která dlouhodobě usiluje o to, aby naši zákazníci byli spokojení a odcházeli s pocitem dobrého obchodu a rádi se k nám znovu vraceli.

Této spokojenosti dosahujeme díky

  • týmové práci, dlouholeté praxi, odborným znalostem a schopnostem zaměstnanců společnosti A.T.Fornax,     
  • spolupráci s prověřenými dodavateli kvalitní gastronomické technologie,
  • spolehlivým a ekonomicky efektivním dodávkám náhradních dílů,
  • používání moderních technologií, rozvíjení podpůrných služeb a efektivní logistice,
  • ohleduplnému přístupu k životnímu prostředí, 
  • etickému podnikání.

Poslání společnosti A.T.Fornax

Na prvním místě je u nás zákazník, který požaduje kvalitní služby, jeho očekávání a nároky. Kvalitní službu chápeme jako službu, poskytovanou dlouhodobě vysoce kvalifikovaně, rychle a maximálně přizpůsobenou individuálním potřebám a požadavkům zákazníka.

Naším posláním je zaměřovat se

  • na dovoz a prodej kvalitních gastronomických zařízení a celků,
  • prodejní a technickou podporu,
  • poskytování kvalitního a rychlého záručního a  pozáručního servisu,
  • na vysokou konkurenceschopnost našich služeb, a to nejen v oblasti jejich kvality, ale ve spolupráci s dodavateli i v oblasti rychlosti dodávek a konečné ceny našich služeb a zboží